قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

شهرداری هادیشهر در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه های مشروحه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

تعداد امتیازات: (10) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (940)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 129
  • مناقصه عمومی
  • مناقصه عمومی