قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر

شهرداری هادیشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه احداث میدان در بلوار ولایت فقیه و قیام از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط با اعتبار 797/000/000 ریال از اعتبارات استانی اقدام نماید. آخرین مهلت قبول پیشنهادات 93/11/02 می باشد .

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریاف اسناد مناقصه می توانند در ساعات وقت اداری به شهرداری هادیشهر مراجعه یا با شماره تلفن 42042214 تماس حاصل فرمایند

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (918)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 143
  • آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر