قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری سطح شهر

مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری سطح شهر

شهرداری هادیشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه جدولگذاری سطح شهر با اعتبار 2.760.000.000 ریال از اعتبارات استانی اقدام نماید لذا از پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی تقاضا می شود جهت دریافت اسناد به شهرداری هادیشهر مراجعه فرمایند.

زمان نشر آگهی نوبت اول : 93/11/26  (روزنامه همشهری)

زمان نشر آگهی نوبت دوم : 93/12/03  (روزنامه همشهری)

آخرین مهلت قبول پیشنهادات : 93/12/04

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (905)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 155
  • مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری سطح شهر