قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مزایده فروش املاک

آگهی مزایده فروش املاک

شهرداري هاديشهردر نظردارد تعداد 8 قطعه زمین باکاربری مسکونی و دو قطعه باکاربری مسکونی و تجاری واقع در هادیشهر را از طریق آگهی مزایده عمومی به  فروش برساند لذامتقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مزایده ازانتشارنشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز بهشهرداري هاديشهر مراجعه ويا با شماره تلفن 04142042214 تماس حاصل فرمائيد.

زمان نشر انتشارآگهی نوبت دوم 11/12/93  وآخرین مهلت قبول پیشنهادات 20/12/93  می باشد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (965)
گروه خبر: مزایدات
کد خبر: 156
  • آگهی مزایده فروش املاک