قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر

شهرداري هاديشهردرنظردارد پروژه مشروحه زیر را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مناقصه ازانتشارنشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز  به شهرداري هاديشهر مراجعه ويا با شماره  تلفن6-  04142042214 تماس حاصل فرمائيد.

1-   پروژه پخش آسفالت بلوارهای بعثت ورسالت به صورت مکانیکی همراه با آسفالت تراشی با تأمین و تهیه آسفالت مصرفی ازسوی شهرداری ومابقی کارها به عهده برنده مناقصه تاسقف 56/000/000 ریال    

* زمان نشر انتشارآگهی نوبت دوم 93/12/11  وآخرین مهلت قبول پیشنهادات 93/12/21  می باشد. *

تعداد امتیازات: (5) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1031)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 157
  • آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر