قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مزایده پارکبان

آگهی مزایده پارکبان

آگهی مزایده پارکبان

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (983)
گروه خبر: مزایدات
کد خبر: 163
  • آگهی مزایده پارکبان