قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه واگذاری CNG و فضای سبز

مناقصه واگذاری CNG و فضای سبز

شهرداری هادیشهر در نظر دارد پروژه های مشروح زیر را از طریق آگهی مناقصه عمومی به بخش خصوصی و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مناقصه از انتشار نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به شهرداری هادیشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 16-04142042214 تماس حاصل فرمایند.

1- پروژه واگذاری CNG به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت و مجوز از شرکت نفت .

2- پروژه واگذاری حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از مراجع ذی صلاح .


زمان نشر انتشار آگهی نوبت دوم 94/02/09 و آخرین مهلت قبول پیشنهادات 94/02/22 می باشد.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (774)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 166
  • مناقصه واگذاری CNG و فضای سبز