قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه جدول گذاری- پخش آسفالت- واگذاری نگهداری فضای سبز

مناقصه جدول گذاری- پخش آسفالت- واگذاری نگهداری فضای سبز
مناقصه جدول گذاری- پخش آسفالت- واگذاری نگهداری فضای سبز
تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (897)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 171
  • مناقصه جدول گذاری- پخش آسفالت- واگذاری نگهداری فضای سبز