قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مزایده عمومی واگذاری امور پارکبانی

مزایده عمومی واگذاری امور پارکبانی

واگذاری امور پارکبانی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (874)
گروه خبر: مزایدات
کد خبر: 188
  • مزایده عمومی واگذاری امور پارکبانی