قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه پخش آسفالت رویه و کف سازی

مناقصه پخش آسفالت رویه و کف سازی

واگذاری پروژه پخش آسفالت رویه و کف سازی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه عمومی

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (879)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 190
  • مناقصه پخش آسفالت رویه و کف سازی