واگذاری اداره بازارهای هفتگی به بخش خصوصی از طرف شهرداری هادیشهر

 قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


واگذاری اداره امور بازارهای هفتگی به بخش خصوصی

واگذاری اداره امور بازارهای هفتگی به بخش خصوصی

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اهالی محترم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند که شهرداری هادیشهر در نظر دارد امتیاز اداره امور بازارهای هفتگی شهر در روزهای چهارشنبه در قسمت شمال و روزهای پنج شنبه در قسمت جنوب شهر را در مدت زمان مشخص به بخش خصوصی با تهیه زمین و امکانات ایجاد دیوار یا فنس کشی با احداث سرویس و سایر امکانات بازار از سوی بخش خصوصی طی مراحل قانونی به اجاره واگذار نماید . لذا از واجدین شرایط در صورت تمایل دعوت می شود آمادگی خود را کتبا تا تاریخ 92/11/25 اعلام و به دبیرخانه شهرداری هادیشهر با ذکر آدرس و مشخصات کامل تحویل نمایند. بدیهی است اطلاعیه فوق صرفا سنجش و برآورد میزان استقبال و آمادگی می باشد که مراحل واگذاری با انتشار آگهی و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار در سایت : 1392/11/13
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1277)
گروه خبر: اطلاعیه ها
کد خبر: 20
  • واگذاری اداره امور بازارهای هفتگی به بخش خصوصی