قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه روکش خیابان امام خمینی(ره)

مناقصه روکش خیابان امام خمینی(ره)

شهرداری هادیشهر در نظر دارد پروژه مشروحه زیر را از طریق آگهی مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مناقصه از انتشار نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به شهرداری هادیشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 42042214 تماس حاصل فرمایند.

1- پروژه روکش آسفالت خیابان امام خمینی (ره) با برآورد 3/760/000/000 ریال

• زمان نشر آگهی نوبت اول 94/06/24

• زمان نشر آگهی نوبت دوم 94/06/31 و آخرین مهلت قبول پیشنهادات 94/07/13 می باشد.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (827)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 223
  • مناقصه روکش خیابان امام خمینی(ره)