قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG ( مرحله دوم )

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG ( مرحله دوم )
شهرداری هادیشهر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی جایگاه cng خود را با کلیه تجهیزات و لوازم موجود به شرکتهای واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.


95-05-30

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (597)
گروه خبر: مزایدات
کد خبر: 326
  • آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG ( مرحله دوم )