مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری بصورت کانیو کوچه ها و محلات سطح شهر هادیشهر

 قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر


آگهی مناقصه عمومی


شهرداری هادیشهر در نظر دارد پروژه مشروحه زیر را از طریق آگهی مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی، واگذار نماید . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مناقصه از انتشار نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به شهرداری هادیشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 04923042214 تماس حاصل فررمائید.

1- پروژه جدول گذاری بصورت کانیو کوچه ها و محلات سطح شهر هادیشهر با برآورد 4/000/000/000 ریال

- زمان انتشار آگهی نوبت دوم 92/12/01 و آخرین مهلت قبول پیشنهادات 92/12/12 می باشد.

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری هادیشهر

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1158)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 38
  • آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر