آگهی مزایده شهرداری هادیشهر

 قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مزایده ماشین آلات و آهن آلات مستعمل و اجاره ترمینال و کشتارگاه

آگهی مزایده ماشین آلات و آهن آلات مستعمل و اجاره ترمینال و کشتارگاه


آگهی مزایده عمومی

شهرداری هادیشهر در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مستعمل و آهن آلات مستعمل و اجاره ترمینال و کشتارگاه هادیشهر را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش و اجاره واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود حهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده و دریافت اسناد و انتشار نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به شهرداری هادیشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 16 تا 3042214-0492 تماس حاصل و کسب اطلاع فرمایند.

1- فروش تعدادی از ماشین آلات و تعدادی اتاق کمپرسی و پاره تیر آهن در و پنجره و با چدن آلات جملگی مستعمل و تعدادی سیم مفتوح و دو دستگاه سه چرخ به شرح اگهی مزایده.

2- اجاره کشتارگاه شهرداری با مدیریت و حفظ و نگهداری و وصول عوارضات و نگهبانی و حمل احشام ذبح شده و غیره برای مدت یک سال به شرح مزایده اجراه کتبی .

3- اجاره ترمینال شهرداری با مدیریت و حفظ و نگهداری و وصول عوارضات و نگهبانی و با ایجاد کارواش و غیره برای یک سال به شرح مزایده اجاره کتبی.

4- زمان نشر انتشار آگهی نوبت دوم 93/02/03 می باشد.

5- آخرین مهلت قبول پیشنهادات 93/02/13 می باشد.

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1476)
گروه خبر: مزایدات
کد خبر: 52
  • آگهی مزایده ماشین آلات و آهن آلات مستعمل و اجاره ترمینال و کشتارگاه