قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مناقصه جایگاه CNG و تامین نیروی انسانی شهرداری هادیشهر

مناقصه جایگاه CNG و تامین نیروی انسانی شهرداری هادیشهر

( دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر )

مرحله اول - نوبت اول

شهرداری هادیشهر در نظر دارد پروژه های مشروحه زیر را از طریق آگهی مناقصه عمومی به بخش خصوصی و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مناقصه از انتشار نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به شهرداری هادیشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 3042214-0492 تماس حاصل فرمائید.

1- پروژه واگذاری جایگاه CNG به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت و مجوز از شرکت نفت.

2- پروژه واگذاری تامین نیروی انسانی به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت و مجوز از اداره کار و امور اجتماعی.

توجه : زمان نشر انتشار آگهی نوبت دوم 93/05/19 و آخرین مهلت قبول پیشنهادات 93/05/29 می باشد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (933)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 99
  • مناقصه جایگاه CNG و تامین نیروی انسانی شهرداری هادیشهر