قانون شهرداریها

 ماده 100

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدهامزایدات

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG ( مرحله دوم )
چکیده: شهرداری هادیشهر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی جایگاه cng خود را با کلیه تجهیزات و لوازم موجود به شرکتهای واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. ادامه »
مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی
چکیده: آگهی مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی ادامه »
مزایده عمومی واگذاری مدیریت و نگهداری ترمینال شهرداری
چکیده: مزایده واگذاری ترمینال شهرداری هادیشهر ادامه »
مزایده عمومی واگذاری امور پارکبانی
چکیده: واگذاری امور پارکبانی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی ادامه »
مزایده عمومی واگذاری CNG
چکیده: واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی ادامه »
مزایده عمومی واگذاری CNG  و کشتارگاه
چکیده: مزایده عمومی واگذاری CNG  و کشتارگاه ادامه »
آگهی مزایده پارکبان
چکیده: آگهی مزایده پارکبان ادامه »
مزایده فروش
چکیده: مزایده فروش ادامه »
آگهی مزایده فروش املاک
چکیده: برگزاری مزایده عمومی املاک شهرداری هادیشهر ادامه »
آگهی مزایده ماشین آلات و آهن آلات مستعمل و اجاره ترمینال و کشتارگاه
چکیده: مزایده عمومی فروش ماشین آلات و آهن آلات مستعمل و اجاره ترمینال و کشتارگاه هادیشهر ادامه »