قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


گالری
گالری
تمام آلبوم ها » جلسه مشترک شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با دکتر حسن نژاد نماینده محترم مجلس Search Tags