قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


سخن شهردار

با سلام به مردم شریف و فرهیخته هادیشهر

در راستای نیل به هدف مقدس خدمت به شهروندان با محوریت شهروند مداری و عدالت محوری در جهت ساختن فردای سربلند و آباد، سعادت نصیبمان گشته تا بر آب و خاک و سرمایه های شهرمان که همان مردم شریف می باشد و به تعبیر بهتر ولی نعمتمان خادم باشم و با تعهد خود ترسیم گر آینده ای خوب و چشم انداز بهتری را نوید بخش نسلهای آتی باشم.


با احترام - میکائیل صادقیان